אודות

נגישות האולם

מפרט אולם רב תכליתי: 
V מעלית 
V נגישות שמע
V מקומות לאנשים בעלי כיסאות גלגלים 
V חניית נכים
V שילוט נגיש 
V שרותי נכים 

מפרט אשכול פיס: 
V מעלית 
V נגישות שמע 
V מקומות מותאמים לאנשים בעלי כיסאות גלגלים
V חניית נכים
V שילוט נגיש 
V שירותי נכים

מדרגות: 
V משטחי הכוונה
V משטח התראה 
V פסי אזהרה

V תרגום לשפת הסימנים יינתן ע"פ דרישה של שבוע מראש לפני תאריך המופע.
V אנשים בעלי צרכים מיוחדים מוזמנים לפנות למזכירות המתנ״ס על מנת שנוכל להנגיש עבורכם את המופע- 04-9128341.

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים